mobil logo web logo
REGISZTRÁCIÓ
NÉV TUDOMÁNYOS NEVE EGYÉB ELNEVEZÉS
Akácmoly Etiella zinckenella 2 1
Alma ventúriás varasodása Venturia inaequalis varasodás 1 3
Almailonca Adoxophyes reticulana Adoxophyes orana 2 4
Almalevél sátorosmoly Phyllonorycter corylifoliella Lithocolletis corylifoliella 2 5
Almalevél-aknázómoly Phyllonorycter blancardella Lithocolletis blancardella 2 5
Almalevél-törpemoly Nepticula malella 2 5
Almalisztharmat Podosphaera leucotricha 1 3
Almamoly Cydia pomonella 2 6
Almatermésűek monilíniás betegsége Monilinia fructigena monília 1 3
Alternáriás bogyó-és magházpenész Alternaria alternata 1 3
Amerikai keleti cseresznyelégy Rhagoletis cingulata keleti cseresznyelégy 2 7
Amerikai szőlőkabóca Scaphoideus titanus 2 8
Aranyos eszelény Rhynchites auratus 2 9
Árpa fedettüszög Ustilago hordei 1 3
Árpa fekete üszög Ustilago vavilovi Árpa álporüszög 1 3
Árpa fritlégy Oscinella pusilla 2 10
Árpa porüszög Ustilago nuda 1 3
Árpa törperozsda Puccinia hordei Árpa levélrozsda 1 3
Árpalisztharmat Erysiphe graminis f. sp. hordei 1 3
Bagolylepkék Helicoverpa armigera, Scotia segetum, Mamestra brassicae 2 11
Barackmoly Anarsia lineatella 2 6
Barna levélfoltosság Cochliobolus sativus 1 3
Borsó aszkohitás betegsége Ascochyta pisi, Phoma pinodella, Ascochyta pinodes 1 3
Borsó pszeudomonászos betegsége Pseudomonas syringae pv. pisi 1 2
Borsólisztharmat Erysiphe pisi 1 3
Borsóperonoszpóra Peronospora pisi 1 3
Borsórozsda Uromyces pisi 1 3
Borsótripsz Kakothrips pisivorus 2 12
Borsózsizsik Bruchus pisorum 2 13
Burgonya alternáriás betegsége Alternaria solani Alternáriás szárazfoltosság és gumókorhadás 1 3
Burgonya fitoftórás betegsége Phytophthora infestans burgonyavész 1 3
Burgonya levéltetvei Aphis fabae, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii 2 14
Burgonyabogár Leptinotarsa decemlineata 2 15
Búza fonálféreg Anguina tritici 2 16
Búza porüszög Ustilago nuda 1 3
Búzakőüszög Tilletia caries, Tilletia foetida, Tilletia intermedia Büdösüszög 1 3
Búzalisztharmat Erysiphe graminis f. sp. tritici 1 3
Búzatripsz Haplothrips tritici 2 12
Cseresznye és a meggy blumeriellás betegsége Blumeriella jaapii 1 3
Cseresznyelégy Rhagoletis cerasi európai cseresznyelégy 2 7
Csíkos gabonakabóca Psammotettix alienus 2 8
Csíkoshátú búzalégy Chlorops pumilionis 2 10
Csonthéjasok monilíniás betegsége Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola monília 1 3
Csonthéjasok sztigminás betegsége Stigmina carpophila sztigmina 1 3
Cukorrépa bagolylepkéi Helicoverpa armigera, Scotia segetum, Mamestra brassicae 2 11
Cukorrépa cerkospórás levélragyája Cercospora beticola Réparagya 1 3
Cukorrépa csírát károsító kórokozói Phoma betae, Alternaria tenuis, Fusarium fajok, Rhizoctonia solani 1 3
Cukorrépa lisztharmat Erysiphe communis, Microsphaera betae Répalisztharmat 1 3
Cukorrépa peronoszpórája Peronospora schachtii Répaperonoszpóra 1 3
Dinnye fuzáriumos hervadása Fusarium oxysporum f. sp. niveum, Fusarium oxysporum f. sp. melonis 1 3
Dinnye kolletotrihumos betegsége Colletotrichum orbiculare Dinnye fenésedés 1 3
Dinnyelisztharmat Golovinomyces orontii, Podosphaera fuliginea 1 3
Dohánytripsz Thrips tabaci 2 12
Fahéjbarna levélfoltosság Pyrenophora tritici-repentis 1 3
Fás részek kórokozói 1 3
Fehérpenészes rothadás Sclerotinia sclerotiorum 1 3
Fekete árpa aknázólégy Agromyza megalopsis 2 17
Fekete fűtripsz Haplothrips aculeatus 2 12
Fekete meggy és cseresznye levéltetű Myzus cerasi 2 14
Fekete répa-levéltetű Aphis fabae 2 14
Feketefoltos gabonakabóca Macrosteles sexnotatus 2 8
Feketerozsda Puccinia graminis Szárrozsda 1 3
Fritlégy Oscinella frit 2 10
Füstösszárnyú körtelevélbolha Cacopsylla pyri Psylla pyri 2 18
Fuzariózis Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium nivale Gabona fuzariózs 1 3
Gabona aknázólégy Agromyza luteitarsis 2 17
Gabona-levéltetű Sitobion avenae Macrosiphum avenae 2 14
Gabonafutrinka Zabrus tenebrioides csócsárló 2 19
Gabonatripsz Limothrips denticornis 2 12
Gyapottok bagolylepke Helicoverpa armigera 2 11
Gyökérgubacs-fonálféreg Meloidogyne incognita, Meloidogyne hapla 2 16
Hagyma botritiszes betegsége Botrytis aclada, Botrytis byssoidea, Botrytis squamosa, Botrytis porri 1 3
Hagyma fuzáriumos betegsége Fusarium oxysporum 1 3
Hagymaaknázólégy Liriomyza cepae Dyzigomyza cepae 2 17
Hagymalégy Delia antiqua Phorbia antiqua 2 20
Hagymaperonoszpóra Peronospora destructor 1 3
Hagymarozsda Puccinia porri 1 3
Hálózatos levélcsíkosság Pyrenophora graminea 1 3
Hálózatos levélfoltosság Pyrenophora teres 1 3
Hesszeni gubacsszúnyog Mayetiola destructor 2 21
Kajszi apiognomóniás levélfoltossága Apiognomonia erythrostoma 1 3
Kaliforniai pajzstetű Quadraspidiotus perniciosus 2 22
Káposzta alternáriás betegsége Alternaria brassicae 1 3
Káposzta bagolylepke Mamestra brassicae 2 11
Káposzta rizoktóniás palántadőlése Rhizoctonia solani palántadőlés 1 3
Káposzta xantomonászos feketerűsége Xanthomonas campestris pv. campestris 1 2
Káposzta-levéltetű Brevicoryne brassicae 2 14
Káposztalepke Pieris brassicae 2 23
Káposztaperonoszpóra Peronospora brassicae 1 3
Káposztapoloska Eurydema ventrale 2 24
Kéknyakú árpabogár Oulema gallaeciana 2 25
Kéknyakú búzabogár Oulema septentrionis 2 25
Keleti gyümölcsmoly Grapholita molesta 2 6
Kendermagbogár Peritelus familiaris 2 26
Kéregmoly Enarmonia formosana 2 1
Keresztesvirágúak földibolhái Phyllotreta fajok 2 27
Keresztesvirágúak peronoszpórája Peronospora brassicae Peronospora parasitica 1 3
Körte ervíniás elhalása Erwinia amylovora tűzelhalás 1 2
Körte gyümölcsdarázs Hoplocampa brevis Poloskaszagú körtedarázs 2 28
Körte mikoszferellás levélfoltossága Mycosphaerella pyri Mycosphaerella sentina 1 3
Körte ventúriás varasodása Venturia pyrina körtevarasodás, varasodás 1 3
Körtemoly Laspeyresia pyrivora 2 6
Közönséges körtelevélbolha Cacopsylla pyricola 2 18
Közönséges levélpirosító alma-levéltetű Dysaphis devecta 2 14
Közönséges szipolypoloska Aelia acuminata 2 24
Közönséges takácsatka Tetranychus urticae 2 29
Közönséges teknős pajzstetű Parthenolecanium corni 2 22
Kukorica csírakori betegségei Fusarium spp., Bipolaris spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Penicillium spp., Khuskia oryzae (Nigrospora oryzae) 1 3
Kukorica csőpenész és csőrothadás Khuskia oryzae, Cochliobolus spp., Stenocarpella maydis, Stenocarpella macrospora, Penicillium spp., Aspergillus spp. 1 3
Kukorica fuzariózis Fusarium graminearum, Fusarium fujikuroi, Fusarium moniliforme, Fusarium subglutinans, Fusarium avenaceum, Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum 1 3
Kukorica golyvásüszög Ustilago maydis 1 3
Kukorica helmintospóriumos levélfoltossága Cochliobolus heterostrophus, Setosphaeria turcica Helminthosporium maydis, Helminthosporium turcicum 1 3
Kukorica levéltetvei Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum maidis 2 14
Kukorica szárkorhadás Rhizoctonia baaticola, Phaeocytostroma ambiguum, Ceohalosporium maydis, Khuskia oryzae, Sternocarpella maydis, Sternocarpella macrospora 1 3
Kukorica-gyökértetű Tetraneura ulmi Szil zacskós gubacstetű 2 30
Kukoricabarkó Tanymecus dilaticollis 2 31
Kukoricabogár Diabrotica virgifera virgifera Amerikai kukoricabogár 2 15
Kukoricamoly Ostrinia nubilalis 2 1
Kukoricarozsda Puccinia sorghi 1 3
Ligeti sodrómoly Pandemis heparana 2 4
Lisztes répabarkó Cleonus punctiventris Asproparthenis punctiventris 2 31
Liszteske Trialeurodes vaporariorum Üvegházi molytetű 2 32
Lombosfa-fehérmoly Leucoptera malifoliella Leucoptera scitella 2 5
Meggy fómás betegsége Phoma pomorum 1 3
Meggy kolletotrihumos betegsége Colletotrichuma acutatum Meggy antraknózis 1 3
Mezei rágcsálók Microtus arvalis, Mus spicilegus 2 33
Mór gabonapoloska Eurygaster maura 2 24
Mustárdarázs Athalia glabricollis 2 34
Nagy körtelevélbolha Cacopsylla pyrisuga 2 18
Napraforgó alternáriás levél– és szárfoltossága Alternaria helianthi 1 3
Napraforgó botritiszes szár- és tányérrothadása Botrytis cinerea Szürkepenészes szár– és tányérrothadás 1 3
Napraforgó diaportés szárfoltossága és szárkorhadása Diaporthe helianthi Diaporte 1 3
Napraforgó fekete szárfoltossága Phoma macdonaldii Plenodomus lindquistii, Napraforgó fómás szárfoltossága 1 3
Napraforgó levéltetvei Aphis fabae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi 2 14
Napraforgó makrofominás szár- és tányérrothadása Macrophomina phaseolina Hamuszürke szárkorhadás és hervadás 1 3
Napraforgó peronoszpóra Plasmopara halstedii 1 3
Napraforgó szklerotíniás szár- és tányérrothadása Sclerotinia sclerotiorum Fehérpenészes szár– és tányérrothadás 1 3
Narancssárga gubacsszúnyog Sitodiplosis mosellana 2 21
Nyerges szőlőmoly Eupoecilia ambiguella 2 1
Nyerges-gubacsszúnyog Haplodiplosis marginata 2 21
Orosz búza levéltetű Diuraphis noxia 2 14
Őszi fekete búzalégy Phorbia fumigata 2 10
Őszibarack levéltetvek Hyalopterus amygdali, Brachycaudus persicae, Myzus persicae 2 14
Őszibarack lisztharmat Podosphaera pannosa var. persicae lisztharmat 1 3
Őszibarack tafrinás betegsége Taphrina deformans tafrína 1 3
Osztrák gabonapoloska Eurygaster austriaca 2 24
Osztrák szipoly Anisoplia austriaca 2 35
Paprika botrítiszes betegsége Botrytis cinerea 1 3
Paprika fuzáriumos hervadása Fusarium oxysporum palántadőlés 1 3
Paprika levéltetvei Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae 2 14
Paprika rizoktóniás szártőrothadása Rhizoctonia solani palántadőlés 1 3
Paprika xantomonaszos betegsége Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 1 2
Paradicsom alternáriás betegsége Alternaria solani 1 3
Paradicsom fitoftórás betegsége Phytophthora infestans paradicsomvész 1 3
Paradicsom fuzáriumos hervadása Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici palántadőlés 1 3
Paradicsom klavibakteres hervadása Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 1 2
Paradicsom levéltetvei Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani 2 14
Paradicsom pszeudomonászos levélfoltossága Pseudomonas syringae pv. tomato 1 2
Paradicsom rizoktóniás szártőrothadása Rhizoktonia solani palántadőlés 1 3
Paradicsom szeptóriás levélfoltossága Septoria lycopersici 1 3
Paradicsom xantomonaszos betegsége Xanthomonas vesicatoria 1 2
Paradicsom-aknázólégy Liriomyza bryoniae 2 17
Paradicsom-levélatka Aculops lycopersici 2 36
Piros gyümölcsfa takácsatka Panonychus ulmi 2 29
Répa-aknázómoly Scrobipalpa ocellatella 2 5
Répabolha Chaetocnema breviuscula, Chaetocnema tibialis 2 27
Repce becőrontó betegsége Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola Repce-becőrontó 1 3
Repce fénybogarak Brassicogethes aeneus, Brassicogethes viridescens, Brassicogethes coracinum, Brassicogethes picipes Meligethes aeneus, Meligethes viridescens, Meligethes coracinum, Meligethes picipes 2 15
Repce xantomonászos feketerűsége Xanthomonas campestris pv. campestris 1 2
Repcebecő gubacsszúnyog Dasineura brassicae 2 21
Repcebecő-ormányos Ceutorhynchus obstrictus 2 26
Repcebolha Psylliodes chrysocephala 2 27
Repcedarázs Athalia rosae 2 34
Repceszár-ormányos Ceutorhynchus pallidactylus Ceutorhynchus quadridens 2 26
Rinhospóriumos levélfoltosság Rhynchosporium secalis 1 3
Rozs aknázólégy Agromyza intermittens 2 17
Sárgarépa alternáriás levélfoltossága Alternaria porri f. sp. dauci 1 3
Sárgarépa sztemfiliumos betegsége Stemphylium radicinum 1 3
Sárgarépa-lisztharmat Erysiphe heraclei 1 3
Sárgászöld rózsa-levéltetű Metopolophium dirhodum 2 14
Szalmadarázs Cephus pygmaeus 2 34
Szártörő gomba Pseudocercosporella herpotrichoides szemfolt betegség 1 3
Széles szipoly Anisoplia lata 2 35
Szeptóriás levél- és pelyvafoltosság Septoria nodorum, Septoria tritici 1 3
Szilva gyümölcsdarazsak Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava 2 28
Szilva levéltetvek Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi 2 14
Szilva pajzstetvek Quadraspidiotus perniciosus, Sphaerolecanium prunastri, Parthenolecanium corni 2 22
Szilva polisztigmás levélfoltossága Polystigma rubrum 1 3
Szilva tafrínás gyümölcstorzulása Taphrina pruni 1 3
Szilvamoly Grapholita funebrana Laspeyresia funebrana 2 6
Szilvarozsda Tranzschelia discolor, Tranzschelia pruni spinosae 1 3
Szőlő fakórothadása Coniella diplodiella szőlő fehérrothadása 1 3
Szőlő feketerothadása Guignardia bidwellii 1 3
Szőlő gubacsatka Colomerus vitis Eriophyes vitis 2 37
Szőlő szürkepenész Botrytis cinerea botritisz, szürkerothadás 1 3
Szőlő-levélatka Calepitrimerus vitis 2 36
Szőlőilonca Sparganothis pilleriana 2 1
Szőlőlisztharmat Erysiphe necator Uncinula necator 1 3
Szőlőorbánc Pseudopezicula tracheiphila 1 3
Szőlőperonoszpóra Plasmopara viticola 1 3
Szürke alma levéltetű Dysaphis plantaginea 2 14
Talajlakó kártevők Melolonthidae, Agriotes spp., Agrotis segetum 2 19
Tarka szőlőmoly Lobesia botrana 2 1
Tavaszi fekete búzalégy Phorbia haberlandti 2 10
Tavaszi káposztalégy Delia radicum Phorbia antiqua 2 20
Törpe gabonakabóca Macrosteles laevis 2 8
Törpe kőüszög Tilletia contraversa 1 3
Törpe répabogár Atomaria linearis 2 15
Torsgomba Gäumannomyces graminis 1 3
Tripszek Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci 2 12
Uborka-levéltetű Aphis gossypii 2 14
Ugarlégy Delia coarctata 2 10
Vastagcombú búzalégy Meromyza saltatrix 2 10
Veresnyakú zabbogár Oulema cyanipennis 2 25
Vértetű Eriosoma lanigerum 2 38
Vetési bagolylepke Agrotis segetum mocskos pajor 2 11
Vetési szipoly Anisoplia segetum 2 35
Vörösnyakú árpabogár Oulema melanopus 2 25
Vörösrozsda Puccinia triticina 1 3
Zöld alma levéltetű Aphis pomi 2 14
Zöld gabona levéltetű Sitobion avenae 2 14
Zöld sárgarépa-levéltetű Cavariella aegopodii 2 14
Zöldborsó-levéltetű Acyrthosiphon pisum 2 14
Zselnicemeggy levéltetű Rhopalosiphum padi 2 14